S050固定式超声波流量计

- 超声波流量计符合壁式安装, 防爆等级IP66

- 便于安装的夹装传感器,无须停止系统操作.

- 非插入式流体流量测量,对管道无干扰,压损

- 适用于所有管径从10mm2.5m1/2″100″)的通用管材

 

 

这款S050系列为非插入式流量计,应用超声波技术对全管流体的流量进行精确测量。

此现场安装型流量传感器可通过键盘进行设置而无需任何额外的程序设计装置,并且可用作单通道设备。

流量测量是基于声波受流动介质影响的原理。

通过穿透管道发出超声波和被检测超声波信号随之的时间差、频率变化及相位差来进行测量。此测量方法对流体没有影响,管道内无压损,并且对测量设备的部件无磨损。

超声波传感器是被夹装在管道外面,因此不用拆卸管道系统和中断生产。

这款S050系列可用在输送干净或脏的液体的任何类型的标准管道上

 

  :

·安装便捷且低成本

·独立测量,不依赖流体的传导性和压力

·无压损,无泄漏

·可对现有设备回顾安装

·无须切断管道,不用中断生产,不用停止设备

·维护不需要额外配件

·测量干净卫生,无污染,适用于超洁净流体

·不与介质接触,当用于腐蚀性介质时无腐蚀危害

·用于大管径、高压系统等时具有低成本优势。

·库存成本低,只需2种传感器就可测量几乎所有尺寸的管道

 

概述                                                       

测量原理             :超声波时差 & 交叉相关技术                                                  

流速范围             0.01 ... 25 m/s                    

分辨率                 0.025 cm/s                        

重复性                 测量值的0.15 %  ±0.01 m/s       

精度                    :体积流量                                                      

                               测量值的± 1 %                                                  

                               取决于现场应用工况               

               测量值的± 0.5 % 过程标定                                                        

                              流速    :  测量值的± 0.5 %                                           

量程比                1/100                              

介质气体和固体颗粒含量  < 体积的10%                       

 

通讯 

串行接口                :RS 485 可选择

过程输出          :电流独立于主要电子仪器

电流                       0/4 ... 20 mA active (Rext < 500 ohm), 测量值的0.1 %±15 microAmp

数字 (脉冲,状况)   :累积值 0.01 ... 1000 /单位宽度 80 ... 1000 ms,开放收集器 24 V/4 mA

 

大管道传感器     

直径范围               50 ... 2500 mm

尺寸                       60 x 30 x 34 mm

材质                       :不锈钢

温度范围           -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)-30 ... 130 °C (-22 ... 266 °F)

                                可根据要求设置较高温度

防护等级             IP 65 acc. EN 60529, IP 67

流体通道             1 & 2

电缆长度             10 m, 20 m, 50 m, 专用

 

流量变送器                                   

外箱                    :壁式安装外箱

防护等级            IP66根据EN60529                                               

操作温度            -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)                                         

外箱材质            :铝,粉末涂层  或IP68 为可选项

电源                    100 ... 240 V AC 18…36 V                                   

                                  DC,可按要求设置

显示                    2 x 16 数字 LCD,点阵,背景灯     

尺寸                    H 140 x W 190 x D 70 mm          不带电缆密封套                   

重量                    :大概 1.5 kg                      

功耗                    < 10 W                           

信号衰减             0 ... 100 s,可调节                                               

反应时间             1 s                                                              

测量周波             100 ... 1000 Hz, 单通道            

操作语言             :英语                                                             

                                  

 

 

小管道传感器

直径范围              10 ... 250 mm

尺寸                      43 x 18 x 22 mm

材质                       :不锈钢

温度范围              -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) -30 ... 130 °C (-22 ... 266 °F)

可根据要求设置较高温度

防护等级              IP 65 acc. EN 60529, IP 67

IP68 为可选项

电缆长度              10 m, 20 m, 50 m, 其他长度请查

  

测量数量和单位                               

体积流速            m3/h, m3/min, m3/s, l/h, l/min, l/s,                  

流速                    m/s, inch/s

质量流速            g/s, t/h, kg/h, kg/min

体积                    m3, l, gal (US gallons), bbl

质量                    g, kg, t